ગુજરાતના ખેડૂતો માટેની યોજનાઓ | iKhedut – Gujarat State Farmars Portal

Image
ખેડૂતો માટે વિવિધ સ્કીમ જાણવા માટેનું સરકારી ઓનલાઈન પોર્ટલ.  જાણો હાલમાં કયા કયા લાભો અને શેમાં સબસીડી યોજનાઓ ચાલી રહી છે, અને કેવી રીતે અરજી કરશો.? સંપૂર્ણ વિગતે માહિતી મેળવો આ પોર્ટલ પરથી. Government online portal for farmers to know various schemes. Find out what benefits and subsidy schemes are currently running, and how to apply.? Get full details from this portal iKhedut - Gujarat State Portal is one of the best facilities for our farmers. He checks the plan of the portal and all the details The state has achieved an average agricultural growth rate of more than 10% in the last decade. For the first time in the country, the state has introduced innovative programs like Krishi Mahotsav and Soil Health Card. Subsidy and form Fill out the form online. What is online registration application ? iKhedut - Cpolicy Gujarat Dictory through Gujarat State Portal is the official portal of the Government of Gujarat. All information related to agriculture is available on this portal. All inf

Corona vaccine in Gujarat News: The first co-vaccine will arrive in Ahmedabad, know when?

ગુજરાતમાં કોરોનાની રસી ન્યુઝ : અમદાવાદમાં આવશે પહેલી કો-વેક્સિન, જાણો ક્યારે ? (Corona vaccine in Gujarat News: The first co-vaccine will arrive in Ahmedabad, know when?)
સોલા સિવિલમાં તૈયારીઓ શરૂ કરાઇ. વાંચો ભાસ્કર ન્યૂઝ રિપોર્ટ, પ્રથમ કોના પર થઈ શકે છે પરીક્ષણ. Preparations began at Sola Civil. Read the Bhaskar News report, who can be tested first


Human Trial of COVID-19 in Gujarat: Trial of Corona Trial Vaccine Arrives in Sola Civil, Testing will be started on 1 thousand volunteers from Param Diwas.

For which Bharat Biotech's 'self-sufficient' vaccine will be stored in the confidential room, preparations have been started in Sola Civil.
India is going to conduct the third trial of biotech vaccine. The process of vaccination of volunteers will be done on the ground floor which will start from Ahmedabad.

Corona has caused an uproar across the country at a time when everyone is waiting for the vaccine. Vaccine trials are taking place in different countries around the world. Now, for the first time in Gujarat, corona vaccine is being prepared for 'self-reliant' trial and testing.
Preparations are being seen in the live report of DivyaBhaskar News from the place where the trial is to be held at Sola Civil Hospital, Ahmedabad. The vaccine, developed by Bharat Biotech, has reached Sola Civil Hospital. The vaccine is also kept in a special room set up at the Civil Hospital here. The first trial of the vaccine will begin on December 1. The vaccine will be kept at a fixed temperature subject to the guideline of ICMR. The vaccine will be preserved for 1 week. The vaccine will be given for trial after completion of the prescribed procedure. It is also planned to vaccinate up to 1000 volunteers here.

CPOLICY.IN - Here all the information related to primary and secondary education is kept. Such as Bhashadip Book Solution, Sva Adhyayanpothi Solution, STD 1 To 12 Model Papers, Answer Key, Academic Circulars, all useful information for students and study material for every subject such as ... Except for Gujarati Study Material, Hindi Subject Study Material, Science Study Material, Mathematics Study Material, English Study Material, material for all types of literature and subjects is put here. Useful information for primary and secondary teachers, computer Rise files or leaflets which are used for teachers and all other information, all the information that is useful in the study are kept here. Teachers and students can get all the information they need from here and they can comment here and give feedback about the information as well as ask for the information they need. cpolicy.in is a web portal for educational news and information.

Corona vaccine in Gujarat News: The first co-vaccine will arrive in Ahmedabad, know when?

Comments

Popular posts from this blog

All Punah Kasoti ; Re-Test Model Paper PDF 2021 For Std 3 to 8

STD-12 Ekam Kasoti Nidan Kasoti All Solution PDF 2021 General Stream | Download Unit Test Papers For Class-12

Shikshak Sajjata Kasoti Mega Material For Teachers